سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه فخری – کارشناس ارشد سازه های آبی، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کر
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به اهمیت دانه بندی مواد معلق در مطالعات رسوب در این تحقیق دانه بندی حدود ۲۰۰ نمونه از بارمعلق چهار ایستگاه در بالادست و پایین دست دو سد مخزنی دز و کرخه توسط دستگاه لیزری ت فکیک ذرات انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته اند . با توجه به نتایج این تحقیق دیده شد درصد ماسه ایستگاههای پایین دست سد در دبی های کنترلی بیشتر از درصد ماسه ایستگاه بالادست بوده است . میزان بالاتر ماسه نمونه ها در ایستگاه پایین دست میتواند پیام فرسایش در بست ر و کناره ها را به همراه داشته باشد . عریض بودن مقطع رودخانه در ایستگاههای حرمله و عبدالخان که در پایین دست سدهای مورد بررسی قرار دارند نیز تاییدی بر فرسایش تدریجی بستر و بدنه رودخانه در پایین دست می باشد.