مقاله اثر سرريز نرخ دلار آمريکا بر روي قيمت نفت خام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر سرريز نرخ دلار آمريکا بر روي قيمت نفت خام
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار نفت
مقاله نرخ ارز دلار
مقاله اثر سرريز
مقاله تلاطم قيمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زماني مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي نژاد هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبيات اقتصادي و مالي، ارتباط بين دلار و قيمت نفت نشان دهنده رابطه عليت بين اين دو مي باشد که در قالب دوره هاي بلند مدت و کوتاه مدت قابل بررسي است. ارتباط مذکور از بعد ساختاري از طريق تقاضا و عرضه نفت خام بررسي مي شود. ديگر، در بازارهاي بورس به طور متقابل اطلاعات از ک بازار به بازار ديگر نفوذ مي کند. در اين مقاله به منظور بررسي روابط فوق، الگوي VECM-Multivariate GARCH مورد استفاده قرار گرفته است.
نتايج مطالعه نشان مي دهد که رابطه عليت در بازار نرخ دلار آمريکا و قيمت نفت خام در بلندمدت، يک طرفه و از بازار ارز به بازار نفت بوده است و عکس آن صادق نمي باشد و عليتي وجود ندارد. از سوي ديگر ثابت شد که اين رابطه منفي است. به عبارت ديگر پيش بيني بلندمدت قيمت نفت خام و افتن عناصري که تاثير بلندمدت بر قيمت آن مي گذارند، روند نرخ ارز دلار آمريکا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در مورد سرريز نوسانات وا به عبارتي انتقال ريسک مي توان مشاهده کرد که سر ريز از بازار نفت به ارز وجود نداشته، در صورتي که نوسانات از بازار ارز به بازار نفت سرريز شده و قسمتي از ريسک بازار نفت از بازار ارز نشات مي گيرد
.