سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدابراهیم اعلمی آل آقا – استادیار – دانشگاه رازی کرمانشاه
سعید فعلی – استادیار – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله اثر تغییر در جنس و سرعت اولیه قطره برخورد یافته به سطح صلب روی فشار ماکزیمم و گذرای حاصله از برخورد در داخل قطره و همچنین ضریبپهن شدگی و زمان پهن شدن قطره بکمک نرم افزار LS-DYNA و به روش المان محدودمدلسازی شده است. رفتار ماده Null و معادله حالت می گرونایزن بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که فشار ماکزیمم و گذرا با افزایش سرعت برخورد بالا رفته و در مرز مشترک قطره – زیر لایه و در مجاورت محورتقارن قطره، بیشترین مقدار فشار بدست آمده است. این فشار در طی پروسه تغییر شکل بسرعت افتکرده و تقلیل این فشار گذرا وابستگی به جنس قطره برخورد یافته دارد. کانتور توزیع فشار با نتایج دیگران مقایسه گردیده و مشاهده شد تطابق خوبی بین نتایج مدلسازی با نرم افزار و دیگر نتایج گزارش شده وجود دارد. افزایش سرعت اولیه برخورد،پهن شدن بیشتر ذره را باعث گردیده و زمان پهن شدن آن را کاهش می دهد.