سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علیرضا صادق حسینی – استادیار گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

راه اندازی یخ در ابر از مهمترین زمینه های تحقیقات هواشناسی در خلال ۵۰ سال گذشته بوده است که مورد توجه مخصوص دانشمندان اصلاح ابر و بارش می باشد. با وجود اینکه موفقیتهای زیادی در این زمینه ها بدست آمده هنوز تعداد زیادی از ابهامات در مورد فرایندهای هسته ای شدن وجود دارد.
یکی از مهمترین منابع تولید یخ در ابر فرایند تکثیر یخ حالت – موساپ (H-M) می باشد . در این کار تحقیقاتی فرایند (H-M) در دمای سطح برفک نسبتا ثابت و آب محتوای ابر در گستره وسیعی از سرعتهای بالا رو که تا بحال انجام شده یعنی از ۱/۵ تا ۱۲ متر بر ثانیه با دستگاه میله چرخان با شعاعهای ۱۵ با ۲۵cm در یک اطاقک سرد تولید ابر مطالعه شده است.
آزمایشهای انجام شده با تایید نتایج محققین گذشته، یک بیشینه فرعی در حدود ۳۵ تا ۴۰ خرده یخ بر میلی گرم برفک را در سرعت بالا رو ۳ متر بر ثانیه نشان می دهد. مضافا برای اولین بار در دنیا یک بیشینه اهنگ تولید خرده یخ با ۶۰ تا ۷۰ خرده یخ بر میلی گرم برک در سرعت بالا رو ۶ متر بر ثانیه ثبت شده که احتمالا به دلیل ترکیب دو اثر تغییر بافت برفک از شکل پر به دانه ذرت و فرایند شکافته شدن پوسته یخی می باشد. در این مطالعات همچنین مشخص شده است که دریک سرعت بالاروی ثابت تغییر شتاب چرخشی اثر قابل ملاحظه ای بر تولید خرده یخ ندارد.