سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی جعفرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس
فیروز کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد سرامیک، دانشگاه تربیت
توحید سعید – دانشجوی دکتری متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مزایای جوشکاری همزن اصطکاکی (FSW) در آلومینیم، منیزیم ، مس وآلیاژهای آنها سبب شده که تمایل تحقیقاتی قابل ملاحظه ای درباره به کارگیری این فرایند در فولادها به وجود آید. به عنوان یکی از کارهای اساسی در دنیا و اولین تجربه کشور درباره جوشکاری همزن اصطکاکی فولادها، در این مقاله تأثیر سرعت جوشکاری بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی بررسی شد ه است. نمونه های فولاد ۳۰۴ به ضخامت ۲mm در سرعت چرخش ۴۰۰rpm و سرعتهای ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ mm/min جوشکاری شدند. مشاهدات ریزساختاری نشان داد که دانه ها در ناحیه همزده جوش بسیار ریز شده اند و اندازه آنها در حدود ۴-۲ μm میباشد. از طرف دیگر سختی این ناحیه نسبت به فلز پایه افزایش مییابد. این نتایج وقوع تبلور مجدد دینامیک را در ناحیه همزده جوش تأیید میکند. همچنین آزمایشات کششی و شکست نگاری آنها، مشخص کرد که غیر از سرعت جوشکاری ۱۵۰mm/min (به دلیل ایجاد عیوب حفره و شیار در جوش)، در دو سرعت دیگر شکست در فلز پایه اتفاق میافتد.