مقاله اثر سرعت زاويه ايي مانور غلتش بر ارتعاشات آزاد بال هواپيما با در نظر گرفتن تغيير فرم برشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر سرعت زاويه ايي مانور غلتش بر ارتعاشات آزاد بال هواپيما با در نظر گرفتن تغيير فرم برشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاشات آزاد
مقاله بال
مقاله تغيير فرم برشي
مقاله مانور غلتش
مقاله ناپايداري استاتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل زاده حقيقي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مزيدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، معادلات ديناميكي حركت براي بال هاي انعطاف پذير با زاويه عقب گرد تحت مانور غلتش فرمول بندي شده و فركانس هاي طبيعي سيستم مورد بررسي قرار گرفته است. براي مدل بال، ماده هموژن و ايزوتروپيك خطي شامل اثر تنش برشي استفاده شده است. با استفاده از تئوري انتقال، سرعت هر نقطه روي بال در اثر مانور محاسبه و با استفاده از اصل تغييرات هاميلتون معادلات حركت و شرايط مرزي استخراج گرديده است. معادلات حاكم بر مساله كه بصورت معادلات ديفرانسيل پاره ايي مي باشند، با استفاده از روش حل تقريبي گالركين به معادلات ديفرانسيل معمولي تبديل شده اند. سپس با تنظيم معادلات به فرم استاندارد، فركانس هاي طبيعي محاسبه شده اند. همچنين اثر تعدادي از پارامترهاي طراحي بر روي تغييرات فركانس بررسي شده است. نتايج حاصله نشان مي دهد كه با افزايش سرعت زاويه اي مانور غلتش، فركانس هاي طبيعي كاهش يافته و در شرايط خاصي از پارامترها بال تحت مانور دچار ناپايداري استاتيكي مي گردد.