سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عربی – دانشکده متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
سعید رستگاری – دانشکده متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
الهه کاظمی – دانشکده متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق اثر سرعت سرد شدن پس از عملیات حرارتی حل سازی جزئی در ۱۱۲۰درجه سانتیگراد بر ریز ساختار سوپر آلیاژ GTD-111 مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور بررسی این فاکتور، نمونه هایی با ۴ سرعت مختلف سرد کردن ۳˚C /min و ۴۷˚C /min و۶۹˚C /min و ۱۰۵˚C /min سرد شدند و سپس با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت سرد کردن اندازه فاز γ اولیه در زمینه γکاهش می یابد . از طرفی با افزایش سرعت سرد کردن در صد حجمی فازγ ′ اولیه کاهش یافته است . نتیجه دیگری که بدست آمد،اثر افزایش سرعت سرد کردن بر مرفولوژی مرزدانه ها میباشد.