سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید محمد میر حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف میلادی گرجی – شرکت مهندسی مواد کاران
حسین عربی – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رستگاری – استادیار- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق تغییرات ریزساختار سوپر آلیاژ IN792در اثر تغییر سرعت سرد کردن از دمای انحلال جزئی و تاثیر آن بر خواص کششی این آلیاژ مورد ارزیابی واقع شده است.کنترل متغیرهای عملیات حرارتی در حین فراوری سوپرآلیاژهای پایه نیکل منجر به حصول ریزساختاروخواص مکانیکی بهینه سوپر آلیاژ میشود.سرعت سرد کردن از دمای انحلال نیزبه عنوان یکی از این متغیرها میتواند چنین اثری داشته باشد.نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سرعت سرد کردن انداره فازهایاولیه ỳثانویه کاهش میابد در حالیکه میزان فاز ỳ ثانویه به طور چشمگیری افزایش یافته است.همچنین نتایج آزمایش کشش در دمای اتاق و دمای ۶۵۰ درجه نشان داد خواص کششی با سرعت سرد کردن از دمای انحلال بهبود میابد.