سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید بهروزقائمی – کارشناسی ارشد متالورژی
امیر عبداله زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی

چکیده:

مهمترین عامل استحکام بخش در سوپرآلیاژها فاز g می باشد استحکام حاصل از رسوبات Y به اندازه کسرحجمی مورفولوژی و توزیع آنها بستگی دارد در پژوهش حاضر تاثیر سرعت سرد کردن از دمای انحلال برمورفولوژی اندازه و توزیع رسوبات Y بررسی شده است نمونه های یک سوپرالیاژ پایه نیکل ریختگی پس از عملیات انحلال برسرعتهای مختلف سرد شدند با مطالعه میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز تصویری ریزساختار آنها بررسی شد نتایج نشان داد در سرعتهای سرد کردن زیاد رسوبات بصورت تک اندازه ای کوچک و با دانسیته بالا تشکیل می شود با کاهش سرعت سرد کردن رسوبات درشت تر شده و دانسیته آنها کاهش می یابد و شرایط ناپایداری شکلی رسوبات فراهم می شود درسرعتهای متوسط رسوبات با توزیع دو اندازه ای تشکیل می شود تغییرات توزیع اندازه رسوبات به اثر سرعت سرد کردن برفوق اشباعیت ایجاد شده ارتباط داده شد.