سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ندا کرمی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
اردشیر کرمی محمدی – استادیار-دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی بهزاد – استادیار-دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ابتدا تاثیر سرعتگیرهای«بامپ،هامپ،کاشن» بر کاهش سرعت خودروهای بررسی می شود. به علت افزایش ارتعاشات منتقل شده به سرنشین حین عبور از سرعت گیرها با در نظر گرفتن دو نوع سرعتگیر متداول در شهر تهران و نیز مدلسازی خودرو همراه با صندلی و بدن انسان، ارتعاشات انتقال یافته به چهار قسمت از اعضای بدن انسان در سرعتهای مختلف حین عبور از دو نوع سرعتگیر مذکور با ابعاد مختلف محاسبه شد. ارتعاشات گذرا و در راستای قائم، به صورت منحنی های شتاب و شتاب rms برحسب عرض سرعتگیر رسم شده است. نتایج با مقادیر تئوری،تجربی و استانداردها مقایسه شد، و با بهره گیری از استاندارد ایزو۲۶۳۱-۱ تاثیرات ابعاد و سرعت عبور از سرعت گیرها بر راحتی سرنشین بررسی شد.