سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن یزدی صمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی واکنش های فیزیولوژیکی بیوشیمیایی ارقام گندم پائیزه به تنش دمای پایین آزمایش های گلخانه ای در دو محرله جوانه زنی و گیاهچه ای در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ اجرا شد. در مرحله اونل اثر سرما بر برخی از خصوصیات مهم جوانه زنی و در مرحله دوم اثر توام سرما و انجماد بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی بیوشیمیایی مطالعه گردید. در آزمایش مرحله اول اثر دماهای مختلف۵، ۱۰، ۲۰ درجه سانتی گراد بر سه رقم گندم پائیزه مطالعه شد.