سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدابخش کرمی – Ph.D
علیرضا سرکاکی – Ph.D

چکیده:

مادران و کودکان به عنوان دو قشر مهم و آسیب پذیر جامعه قلمداد می شوند که سزاوار توجه و مراقبت بیشتر می باشند. سلامت این دو بخش از جامعه به عنوان یکی از معیارهای مهم پیشرفت و توسعه یک جامعه به حساب می آید. عوامل مختلف فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی ممکن است سلامت آنها را تهدید نماید. یکی از عوامل مهم فیزیکی که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است سرو صدا می باشد. در این مطالعه دو گروه موش جوان را در زمان باروری و بارداری در دو محیط پر سر و صدا و معمولی قرار دادیم. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین وزن هنگام تولد نوزادان و سرو صدا وجود دارد. همچنین میزان باروری و چندقلو زائی هم در بین موشهائی که در محیط پر سرو صدا بودند نسبت به آنها که در محیط معمولی بودند افزایش نشان می دهد. در بین نوزادان و مادرانی که در محیط پر سر و صدا بودند مرگ و میر مشاهده گردید. در صورتیکه گروهی که در محیط معمولی بودند هیچگونه موارد مرگ و میر نداشتند. در مجموع این مطالعه نشان میدهد که محیط دارای استرس سر و صدا روی سلامت مادر و نوزاد تاثیر دارد و لذا پیشنهاد می شود که در محیط های انسانی مطالعات بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.