سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ملکوتی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران دهقانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین یزدانی طبا – کارشناس مرکز تحقیقات راه اهن

چکیده:

بطور کلی پارامترهای مختلفی مانند میزان تنش باقیمانده پیچ خط، فاکتور دینامیکی بارگذاری، و اندازه سطح مقطع ریل روی رشد ترک و اندازه بحرانی آن تاثیر گذار می باشند. دراین مقاله اثر اندازه سطح مقطع ریل روی رشد ترک و اندازه بحرانی ان بوسیله نرم افزار Ansys V.9 بررسی و سپس نتایج حاصل با داده های تجربی در مدارک UIC مقایسه شده است نتایج نشان میدهد که با افزایش وزن در واحد طول ریل یا افزایش ممان دوم ضریب ایمنی رشد ترک از میزان ۴۰MGT برای ریل ۱۳۲RE به میزان ۷۰MGT برای ۵۵PS افزایش پیدا میکند اندازه بحرانی ترک که براساس مساحت تاج ریل نشان داده می شود از ۷۵ Head Area(HA) به میزان بیش از ۸۰HA رسیده و برای ریل نوع ۷۰ASCE این مقدار به ۴۵HA کاهش پیدا میکند.