مقاله اثر سطوح متفاوت اسيدهاي امينه گوگرددار در جيره پيش دان جوجه هاي گوشتي بر عملکرد هفتگي و شاخص هاي هماتولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح متفاوت اسيدهاي امينه گوگرددار در جيره پيش دان جوجه هاي گوشتي بر عملکرد هفتگي و شاخص هاي هماتولوژي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدهاي امينه گوگرددار
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله عملکرد
مقاله جيره پيشدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري اندي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر سطوح متفاوت اسيدهاي امينه گوگرددار در جيره اغازين جوجه هاي گوشتي بر افزايش وزن، مصرف غذا و ضريب تبديل غذا در يک طرح کاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. تعداد ۲۸۸ قطعه جوجه يکروزه سويه راس ۳۰۸ به ۱۶ گروه تقسيم شدند. تيمارهاي غذايي چهار سطح ۰٫۷، ۰٫۸ (توصيه NRC)، ۹/۰ و ۱٫۰ درصد از اسيدهاي امينه گوگرددار بودند. مصرف غذا و افزايش وزن بصورت هفتگي اندازه گيري شدند و ضريب تبديل بر مبناي ان ها محاسبه شد. شاخص هاي هماتولوژي در ۲۱ روزگي اندازه گيري شدند. در ۸ تا ۱۴ روزگي، افزايش وزن جوجه هايي که سطوح ۰٫۹ و ۱٫۰ درصد از اسيدهاي امينه گوگرددار را مصرف کردند بطور معني داري (p<0.05) از گروه تغذيه شده با ۰٫۷ درصد بيشتر بود. در سن ۱۵ تا ۲۱ روزگي، گروه تغذيه شده با ۰٫۷ درصد از اسيدهاي امينه گوگرددار بطور معني داري (p<0.05) افزايش وزن و مصرف غذاي کمتري نسبت به ساير گروه ها داشت. فقط در ۱۵ تا ۲۱ روزگي، گروه تغذيه شده با ۰٫۷ درصد از اسيدهاي امينه گوگرددار، بطور معني داري ((p<0.05 مصرف غذاي کمتري نسبت به ساير گروه ها داشت. فقط در ۸ تا ۱۴ روزگي، ضريب تبديل غذايي جوجه هايي که ۰٫۹ درصد از اسيد امينه گوگرددار را در جيره مصرف کردند، بطور معني داري ((p<0.05 کمتر از گروه تغذيه شده با ۰٫۷ درصد از اسيدهاي امينه گوگرددار بود. گروه تغذيه شده با ۰٫۷ درصد از اسيدهاي امينه گوگرددار در ۲۱ روزگي وزن نهايي کمتري ((p<0.05 نسبت به گروه هاي ديگر داشت. تيمارهاي غذايي تاثيري بر شاخص هاي هماتولوژي نداشتند. طبق نتايج اين تحقيق، به نظر مي رسد که سطح اسيدهاي امينه گوگرددار جيره پيشدان جوجه هاي گوشتي که توسط انجمن تحقيقات ملي (۱۹۹۴) توصيه شده است، کافي مي باشد.