مقاله اثر سطوح متفاوت ويتامين E جيره غذايي بر راندمان مرغ هاي مادر گوشتي و ايمني هومورال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح متفاوت ويتامين E جيره غذايي بر راندمان مرغ هاي مادر گوشتي و ايمني هومورال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين E
مقاله مرغ مادر گوشتي آرين
مقاله جوجه درآوري و ايمني نتاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري اندي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: افشار مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۲۸۰ قطعه مرغ مادر گوشتي سو يه تجاري آرين بصورت تصادفي به هفت گروه آزمايشي تقسيم شدند. تيمارها شامل شش گروه آزمايشي بودند که جيره هاي حاوي سطوح ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ واحد بين المللي ويتامين E در کيلوگرم را در سنين ۲۶ تا ۳۵ هفتگي دريافت کردند. گروهي هم به عنوان گروه شاهد جيره بدون ويتامين E مکمل را دريافت کرد. توليد و وزن تخم مرغ، باروري، ماندگاري و جوجه درآوري (۳۰ و ۳۵ هفتگي) تحت تاثير سطح ويتامين E در جيره مرغ هاي مادر قرار نگرفت. ولي پرندگاني که۴۰ واحد بين المللي ويتامين E در کيلوگرم جيره را دريافت کردند در ۳۵ هفتگي جوجه درآوري (بر اساس تخم مرغ بارور) بيشتري در مقايسه با مرغ هاي مادري داشتند که سطوح ۰ و ۲۰ واحد بين المللي ويتامين E را دريافت کردند (به ترتيب ۹۰٫۷۹% در مقابل ۸۵٫۰۹% و ۸۶٫۶۰%). سطوح ويتامين E تاثيري بر تيتر آنتي بادي (IgG) بر عليه ويروس بيماري نيوکاسل در مرغ هاي مادر در سن ۳۵ هفتگي نداشت. تيتر آنتي بادي جوجه هاي يکروزه حاصل از مرغ هاي مادري که ۶۰ واحد بين المللي ويتامين  Eدر کيلوگرم جيره را دريافت کردند بيشتر (p<0.05) از جوجه هايي بود که مادرانشان ۰ و ۲۰ واحد بين المللي ويتامين E را دريافت کردند. نتايج اين تحقيق نشان داد که نياز ويتامين  Eدر مرغ هاي مادر گوشتي آرين جهت تداوم جوجه درآوري مطلوب ۴۰ واحد بين المللي در کيلوگرم جيره و براي به حداکثر رساندن انتقال آنتي بادي از مرغ مادر به نتاج احتمالا بيشتر است.