مقاله اثر سطوح متفاوت ويتامين E در جيره مرغ مادر گوشتي بر توليد و کيفيت تخم مرغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح متفاوت ويتامين E در جيره مرغ مادر گوشتي بر توليد و کيفيت تخم مرغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين E
مقاله مرغ مادر گوشتي
مقاله توليد تخم مرغ و کيفيت تخم مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري اندي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: افشار مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شيوازاد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر سطوح مختلف ويتامين E در جيره مرغ مادر گوشتي آرين بر توليد تخم مرغ و كيفيت دروني تخم مرغ قابل جوجه کشي مورد بررسي قرار گرفت. تعداد ۲۸۰ قطعه مرغ مادر گوشتي آرين و ۲۸ خروس به صورت تصادفي در ۲۸ واحد آزمايشي توزيع شدند. هفت سطح ويتامين E (0، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰) واحد بين المللي در كيلوگرم جيره مرغ مادر گوشتي آرين) به عنوان هفت تيمار آزمايشي از هفته ۲۷ تا ۳۵ در نظر گرفته شد. جيره هاي آزمايشي تاثير معني داري (P³۰٫۰۵) بر توليد تخم مرغ در کل دوره نداشتند، ولي توليد تخم مرغ گروه شاهد از بقيه گروه ها كمتر بود. سطوح مختلف ويتامين E در جيره مرغ مادر بر واحدها و (هفته ۳۱)،pH  سفيده، ضخامت پوسته و رنگ زرده (فقط هفته ۳۵) اثر نداشت، اما در هفته ۳۵، مرغ هايي كه سطوح ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ واحد بين المللي ويتامين E در كيلوگرم جيره را دريافت كردند، واحدها و بيشتري (P³۰٫۰۵) نسبت به گروه شاهد داشتند (به ترتيب۹۲٫۲۱ ، ۹۳٫۸۹، ۹۳٫۲۵، ۹۴٫۶۱ و ۹۳٫۰۳ در مقابل ۸۷٫۰۶). نتايج اين تحقيق نشان داد كه سطوح بالاي ويتامين E در جيره مرغ هاي مادر گوشتي مي تواند موجب بهبود نسبي کيفيت دروني تخم مرغ هاي قابل جوجه کشي شود.