سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز یاراحمدی –
عین علی امیری –
نیما ایلا –

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ال کارنتین بر ضریب تبدیل غذایی و ضریب چاقی ماهیان قزل آلا در مرحله رشد (وزن ۳۵-۱۰۰ گرم) تعداد ۱۲۸۰۰ لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان با شرایط یکسان تا وزن ۳۵ گرم پرورش یافتند سپس در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تیمار و ۴ تکرار بمدت ۹۰ روز انجام گرفت . صفات افزایش وزن وضریب تبدیل غذایی درواحد آزمایشی هر ۱۵ روز یکبار اندازه گیری و ثبت گردید . در پایان آزمایش ۴۸ قطعه ماهی جهت اندازه گیری چربی خام لاشه و چربی خام کبد گرفته شد .نتایج نشان داد .ضریب تبدیل غذایی در کل دوره اختلاف معنی د اری را بین تیمارها نشان داد (P<0.05). در بین گروهها بیشترین ضریب چاقی مربوط به جیره بدون ال کارنتین و کمترین ضریب چاقی مربوط به جیره حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم ال کارنتین در هر کیلو گرم خوراک بود بطوریکه اختلاف معنی دار بود (P<0.05). بطور کلی نتایج نشان داد بکار گیری ال کارنیتین به میزان میلی گرم در هر کیلو گرم خوراک در مرحله پرواری اثرات مفیدی ضریب رشد ویژه و چاقی داشته و اثرات مطلوبی بر تجمع چربی در کبد نشان داد.