سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
سرالله گالشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل اصتفادی با سه تکرار در سال ۷۷ در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به اجرا درآمد.