سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نفیسه مهدی نژاد – هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر میزان تجمع کربوهیدرات و پرولین و نیز چگونگی جذب عناصر سدیم و پتاسیم در مرحله گیاهچه ای شش رقم گندم ، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۶ دانشگاه زابل انجام گرفت . فاکتور های آزمایش شامل چهار سطح شوری S0=0 و S1=100 و S2=200 و S3=300 میلی مولار نمک NaCl و شش رقم گندم بنامهای B1= الوند، B2= فلات، B3= گاسکوژن ، B4= ، لاین ۴ و B5= مهدوی و B6= شیرازی بودند. نتایج نشان داد در طی اعمال تنش و با بالارفتن میزان شوری از شاهد به ۳۰۰ میلی مولار بر میزان دو ترکیب کربوهیدرات و پرولین در همه ارقام افزوده شد. این افزایش در چهار رقم الوند، گاسکوژن، لاین ۴ و شیرازی بیشتراز دیگر ارقام بودند. در تیمارهای نمک از جذب عنصر پتاسیم کاسته و بر جذب سدیم افزوده شدند. در بین ارقام مورد بررسی، دو رقم مهدوی و فلات با داشتن میزان مناسبی کربوهیدرات و پرولین در بخش هوایی، بخصوص در سطح شوری S3 دارای کاهش قابل ملاحظه ای در جذب سدیم و افزایش جذب پتاسیم نسبت به سایر ارقام بودند.