سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج
اشکبوس دهداری – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

انتخاب رقم مناسب و تعیین سطح مناسب مصرف نیتروژن از معیارهای مهم جهت دستیابی به حداکثر عملکرد برنج در هر منطقه است. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در سال ۱۳۸۶ به منظور تعیین رقم و سطح مناسب نیتروژن بر عملکرد برنج در شهرستان یاسوج اجرا گردید . عامل رقم در چهار سطح شامل ارقام چمپا ، لنجان، علی کاظمی و هاشمی و عامل کود نیتروژن شامل سه سطح ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار بود . نتایج نشان داد که تأثیر سطوح مختلف کودی و رقم بر عملکرد دانه و بیوماس معنی دارگردید. بیشترین عملکرد دانه در سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم و در رقم لنجان به دست آمد . بیوماس تولیدی و شاخص برداشت در سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن در رقم لنجان نسبت به سایر ارقام بیشتر بود. بطور کلی نتایج نشان داد که عملکرد ارقام پابلند محلی بیشتر و ارقام اصلاح شده زودرس کمتر بودند.