سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد لطف اللهی – موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
محمدجعفر ملکوتی – دانشگاه تربیت مدرس
فریدون نورقلی پور – موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

گندم برای رشد و عملکرد مناسب به قمدار کافی پتاسیم نیاز دارد نیاز گندم به پتاسیم برابر نیاز آن به ازت و در بعضی از موار دحتی بیشتر نیز می باشد. پتاسیم در فیزیولوژی و متابولیسم گیاه نه تنها از نظر مقدار موجود در بافت های گیاهی بکله از نظر وظائف فیزیولوژیکی و شیمیایی مهمترین کاتیون است.