سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا صمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
کامران انوری – کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب
جمال احمدآلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه اثرات سطوح مختلف آبیاری و تر اکم بر روی عملکرد و اجزا عملکرد در ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب با استفاده از طرح آماری اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد . کرت های اصلی شامل عامل آبیاری شامل سه سطح ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی با استفاده از آبیاری قطره ای تی تیپ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی در روش آبیاری سطحی و کرت فرعی شامل روش کاشت به صورت کشت یک و دو ردیفه در فاصله جوی و پشته های ۷۵ سانتی متری و کرت فرعی فرعی تراکم در سه سطح ۷۵، ۹۰ و ۱۰۵ هزار بوته در هکتار بود. نتایج حاصله پس از برداشت نهایی نشان داد که سطوح مختلف آبیاری ، تراکم و الگوی کاشت تأثیری بر عملکرد و اجزا آن نداشته است . فقط اثر متقابل ردیف × تراکم باعث افزایش عملکرد شد . نتایج نشان داد که استفاده از الگوی کشت یک ردیفه با تراکم ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار باعث افزایش عملکرد می شود.