مقاله اثر سهميه بندي بنزين بر تغيير شيوه حمل و نقل دارندگان وسايل نقليه شخصي در مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر سهميه بندي بنزين بر تغيير شيوه حمل و نقل دارندگان وسايل نقليه شخصي در مشهد
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمل و نقل درون شهري
مقاله ترافيک شهري
مقاله خودرو شخصي
مقاله سهميه بندي بنزين
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمدرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين مقاله اثرات سهميه بندي بنزين بر تغيير شيوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصي، شش ماه پس از شروع سهميه بندي در شهر مشهد مورد بررسي قرار گرفته است. اطلاعات لازم درخصوص اثرات سهميه بندي بنزين از زاويه دارندگان خودرو شخصي با حجم نمونه اي مرکب از ۶۷۰ نفر با روش نمونه گيري طبقه اي در ۱۳ منطقه شهرداري مشهد جمع آوري شد.
نتايح تحقيق نشان رضايتمندي کم (۲۰%) دارندگان خودرو شخصي از طرح سهميه بندي بنزين دارد. ميزان رضايتمندي از سهميه بندي بنزين در گروه هاي سني جوان تر در مقايسه با گروه هاي مسن کمتر است. ميزان رضايتمندي در شاغلين با سابقه کمتر در مقايسه با شاغلين با سابقه بيشتر، کمتر است. همچنين رابطه اي بين متغير اقتصادي درآمد خانوار و تغيير شيوه حمل ونقل و رضايتمندي از سهميه بندي بنزين مشاهد نشد. اثر سهميه بندي بنزين در کاهش سفرها بيشترين اثر را در کاهش سفرهاي تفريحي (۳۲%) و پس از آن بر سفرهاي اجتماعي (۲۵ %) داشته است. اثر سهيه بندي بنزين بر افزايش هزينه حمل و نقل خانوارها ۴۰٫۴ ٪ برآورد شده است. ۹۰ ٪ دارندگان خودرو در شش ماهه اول سهميه بندي بنزين، آن را به صورت آزاد با ميانگين ۱۷۶۵۱۳ ريال براي شش ماه خريداري نموده اند. پاسخ گويان علل عدم تمايل به استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي را اين موارد ذکر کرده اند: کمبود اتوبوس (۲۶%)، بي نظمي در حمل و نقل عمومي (۱۸٫۹%)، ضعف سرويس دهي و تاخيرمتوالي اتوبوس در ايستگاه ها (۲۰%) و شلوغي و ازدحام بيش از حد مسافر در ايستگاه هاي اتوبوس (۱۶٫۶%). در مورد روش هاي عرضه نيز بيش از ۶۲ درصد افراد، عرضه بنزين را به صورت آزاد بر عرضه سهميه اي آن ترجيح داده اند.