مقاله اثر سياستهاي بازارکار و تعيين کننده هاي رشد اقتصادي بر نابرابري درآمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۱۳ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر سياستهاي بازارکار و تعيين کننده هاي رشد اقتصادي بر نابرابري درآمد
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست بازار کار
مقاله رشد اقتصادي
مقاله توزيع درآمد
مقاله نابرابري درآمد
مقاله سرمايه انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني صدرآبادي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جلال آبادي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي اثرات سياستهاي بازار کار و عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي بر نابرابري درآمد در ايران با استفاده از يک الگوي کلاسيک و روشهاي سري زماني همچون الگوهاي خود رگرسيو برداري (VAR) مي پردازد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد از ميان مولفه هاي رشد اقتصادي، سرمايه انساني در بلند مدت تاثير مثبتي بر نابرابري دارد. همچنين سرمايه فيزيکي در کوتاه مدت و ميان مدت اثرات مشهودي بر نابرابري ندارد ولي در بلندمدت نابرابري را تشديد مي کند. علاوه بر اين، سياستهاي بازار کار تاثيرات قابل توجهي بر نابرابري درآمد دارند. براي بررسي نحوه حرکت به سمت تعادل، در صورت بروز عدم تعادل از الگوي تصحيح خطا استفاده شد که در اين رابطه مي توان نتيجه گرفت در صورت بروز عدم تعادل در هر دوره، ۶ درصد از عدم تعادل از بين مي رود.