سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فایزه پوسانه – گروه فیزیک دانشگاه زنجان
علی نجفی –

چکیده:

در این مقاله نشان میدهیم که افت وخیزهای غیر تعادلی دما میتوانند باعث حرکت سیستم های ریزمقیاس شوند. از دو کره ی متصل به هم به عنوان یک سیستم ریزمقیاس استفاده میکنیم. سرعت حرکت را بصورت تابعی از دمای موضعی دو انتهای سیستم بدست می آوریم. این پدیده میتواند توصیفی ریزمقیاس برای سهم افت وخیزهای غیر تعادلی در اثر مشهور سره ارایه کند. در ادامه با در نظر گرفتن دو سیستم دور از هم، برهمکنش هیدرودینامیکی بین آنها را نیز بدست می آوریم.