سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

یدالهی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
سوده احمدیان راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی

چکیده:

بانک جهانی , با دستورالعمل کاهش قوانین دولتی خود , نخستین وجوه سرمایه گذاری مخاطره آمیز را خلق کرد . بااینکه این وجوه موفقیت کمی را تجربه کردند , شروع یک فرایند مشروعیت بخشیدن به سرمایه گذاری مخاطره آمیز بوده و یک زمینه آموزشی برای سرمایه گذاران مخاطره آمیزی بوجود آورد که بعدها وجوه سرمایه گذاری مخاطره آمیزخصوصی را ایجاد کردند . توجه قابل ملاحظه ای به نقش سرمایه گذاری مخاطره آمیزدر تامین سرمایه فعالیت کارآفرینانه شده است , بدلیل اینکه بسیاری از شرکتهایی که هم اکنون دارای شهرت میباشند نظیر مایکرو سافت و اینتل به تامین مالی
سرمایه گذاری مخاطره آمیزدر طی توسعه اولیه شان تمرکز نمودند . در هر حال , بدنه های دولتی در سراسر جهان در حال افزایش توجه خود به کمک مالی به تحقیق و توسعه از طریق برنامه های سرمایه گذاری مخاطره آمیز میباشند . سرمایه گذاران مخاطره آمیز در هر دو زمینه تهیه وجه و توسعه شرکتهای درمرحله ابتدایی در بخشهای گوناگون مبتنی بردانش و باتکنولوژی بالا مشارکت میکنند . در ایالات متحده و کانادا تقریباً %۹۰ سرمایه گذاریهای venture capital در سرمایه گذاریهای تکنولوژی انجام میشود . اهمیت درک شده توسعه بخشهای مبتنی بر دانش و باتکنولوژی بالا منجر به تعداد بسیاری از برنامه های دولتی که به این بخشها کمک مالی می کنند از طریق وجوه سرمایه گذاری مخاطره آمیز دولتی و همینطور سیاست مالیاتی شده است .
از طرفی گزارش اخیر (۲۰۰۰) OECD سرمایه گذاری مخاطره آمیزرا بعنوان یک عامل برای موفقیت شرکتهای با تکنولوژی بالا شناسایی کرده و پیشنهاد نموده که همه کشورها استراتژیهایی را درجهت تشویق حصول به سرمایه گذاری مخاطره آمیزمورد ملاحظه قرار دهند . با چنین تشویقی که از سوی سازمانهای باپرستیژ بین المللی انجام میشود , تلاشهای گوناگونی برای خلق یک صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیزبومی صورت گرفته است . در این مقاله درتلاشیم به بیان وضعیت سرمایه گذاری مخاطره آمیز بعنوان صنعتی که لازمه و پشتیبان فعالیتهای کارآفرینانه و نوآورانه میباشد در چند کشور بپردازیم . هدف مقاله به ویژه این است که بتواند تصویری از نقش دولت در صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیزو پیش برد آن در کشورهای ذکر شده ارائه نموده و تاثیر سیاستهای کلان
( عمومی ) دولتها در این عرصه را مورد بررسی قرار دهد . در دهه گذشته یکی از تحسین شده ترین نهادها میان سیاستگذاران صاحب صنعت و اقتصادی سراسر جهان , صنعت سرمایه گذاری مخاطره آمیز ایالات متحده بوده است . بنابراین در ابتدا بطور مختصر به بررسی نقش دولت این کشوردر سرمایه گذاری مخاطره آمیز پرداخته و در بخشهای بعد به مقایسه سیاستها و نقشهای دیگر کشورها و نزدیکی آنها به برنامه های سرمایه گذاری مخاطره آمیز ایالات متحده می پردازیم .