سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسحق حسینی –

چکیده:

صنعت برق از صنایع زیربنائی یک کشور محسوب می شود که کلیه فعالیت های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و زندگی روزمره و … بطور مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت وابسته است . در ایران به دلیل محدودیت سرمایه گذاری وهزینه بالای تعمیر و نگهداری و ارزیابی آن انر ژی برق به اندازه کافی تولید نمی شود . از این رو در مصرف آن محدودیت وجود دارد و بناچار باید در مصرف آن صرفه جوئی کرد . یکی از بخش های عمده مصرف انرژی برق، بخش خانگی است که حدود ٣٥ درصد کل برق مصرفی در سطح کشور و حدود ٥٥ درصد کل مصرف برق در استان گلستان به مصارف خانگی تعلق دارد . در همین راستا برای محدود کردن مشترکین خانگی در مصرف برق، بهای برق مصارف خانگی بصورت تصاعدی محاسبه می گردد .
در این پایان نامه فرمول های محاسبه بهای انرژی برق مصارف خانگی بررسی شده و برای درک بهتر نحوه محاسبه بهای هر کیلو و ات ساعت ابتدا مقدار هزینه ای که هر مشترک بابت مصرف برق از صفر تا ١٢٠٠ کیلو وات ساعت مصرف در ماه باید بپردازد از روی فرمول های ارائه شده در سالهای ٧٧ تا ٨٠ محاسبه و در جدولهای مربوطه ثبت گردیده است و برای شفاف تر شدن آن منحنی آنها نیز ترسیم تا قضاوت را راحتر نماید . سپس با استفاده از گزارش های آماری شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در سالهای ٧٦ تا ٧٩ متوسط مصرف انرژی برق به ازای هر مشترک محاسبه و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات مقدار متوسط مصرف به ازای هر مشترک تا چهار سال آینده برآورد شده است . در پایان با نمونه گیری تصادفی از متوسط مصرف مشترکین از روی قبوض صادره به تعداد ١٦٥ مشترک و تشکیل جدول توزیع فراوانی و تست زیبندگی تابع احتمال، نوع تابع احتمالی که برازنده متوسط مصرف مشترکین خانگی در استان گلستان است را مشخص می کنیم تا بتوان با شناخت کامل از در صد پرا کندگی مشترکین در رنج های مختلف، فرمول های مؤثرتری را ارائه داد .