سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشیار دانشکده برق ، عضو قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای ق
محسن محمدی الموتی – کارشناس ارشد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

در خطوط ریل DC از ریلها به عنوان مسیر برگشت جریان استفاده می گردد، افت ولتاژ ایجاد شده ناشی از حرکت جریان برگشتی روی ریل، باعث ایجاد پدیده ای بنام جریان سرگردان می گردد. جریان سرگردان عامل اصلی خوردگی ساختارهای فلزی واقع شده در اطراف خطوط متروست. در این مقاله به بررسی اثر سیستم زمین در پروفیل ولتاژ ریل، جریان سرگردان و خوردگی ناشی از آن پرداخته می شود. تجربه نشان داده است که اثر خوردگی جریان سرگردان در نزدیکی پستها افزایش می یابد. این مساله در این مقاله توسط شبیه سازیها تشریح گردیده است.