سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اکبر ممقانی – کارشناس ارشد متالورژی
مهدی رضایی مهر – کارشناس ارشد متالورژی
علیرضا اعتمادی – کارشناس ارشد متالورژی
مجید کریمیان – کارشناس ارشد متالورژی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ بر ریزساختار و خواص مکانیکی چئن های داکتیل آستمپر شده آلومینیوم دارد در محدوده بینیت بالایی است. برای این منظور پی از تهیه نمونه های استاندارد ضربه از Y- بلوک های ریخته شده با ترکیب های شیمیایی متفاوت (برای آلیاژ (۱) ۱/۰۴ درصد مس و ۰/۰۲ درصد قلع، برای آلیاژ (۲) ۰/۹۴ درصد مس و ۰/۱ درصد قلع، برای آلیاژ (۳) ۱/۰۴ درصد مس و ۰/۱۱ درصد قلع و ۰/۷۹ درصد آلومینیوم، برای آلیاژ (۴) ۱/۰۴ درصد مس و ۰/۱۱ درصد قلع و ۱/۶۹ درصد آلومینیوم) جهت بررسی فرایند آستمپرینگ، دمای آستنیته کردن ۹۰۰ درجه سانتیکراد و مدت زمان یک ساعت انتخاب شد. آستمپرینگ در محدوده بینیت بالایی در دمای ۳۶۰ درجه سانتیگراد به مدت زمان های ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ دقیقه صورن گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات سختی سنجی و ضربه شارپی و بررسی های متالوگرافی سیکل های بهینه عملیات حرارتی بدست آمد. با توجه به نتایج آزمایشات مشخص شد محدوده زمانی جهت بدست آوردن بهترین ریزساختار و خواص مکانیکی برای آلیاژهای (۱) و (۲) در زمان ۳۰ دقیقه و برای آلیاژهای (۳) و (۴) در زمان ۶۰ دقیقه حاصل می شود.