مقاله اثر شدت همزدگي بر سرعت اگلومراسيون بلورهاي هيدرات آلومينا در محلول باير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اثر شدت همزدگي بر سرعت اگلومراسيون بلورهاي هيدرات آلومينا در محلول باير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند باير
مقاله هيدرات آلومينا
مقاله اگلومراسيون
مقاله شدت همزدگي
مقاله موازنه جمعيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبريان سيما
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي باباحيدري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ثابت سرعت اگلومراسيون يا کرنل اگلومراسيون با تغيير شرايط فرايندي مانند دما، فوق اشباعيت محلول، جرم جوانه، شدت همزدگي و … تغيير مي كند. در ميان عوامل موثر بر کرنل اگلومراسيون، تاثير شدت همزدگي کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين مقاله نحوه تغييرات کرنل اگلومراسيون با تغيير شدت همزدگي بررسي مي شود. به اين منظور آزمايش هايي در دماي ثابت و در مقادير مختلف شدت همزدگي و جرم جوانه انجام شده است. نتيجه هاي اين آزمايش ها شبيه سازي شده و ثابت سرعت اگلومراسيون براي هر آزمايش به دست آمده است.
نتيجه هاي به دست آمده نشان مي دهد افزايش شدت همزدگي در مقدارهاي زياد جوانه تاثير قابل توجهي بر کرنل اگلومراسيون ندارد، در حالي که در جرم هاي کمتر از جوانه، کرنل اگلومراسيون را به شدت افزايش مي دهد.