مقاله اثر شرايط خشک کردن ورقه نازک پرتقال بر ميزان انرژي مصرفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر شرايط خشک کردن ورقه نازک پرتقال بر ميزان انرژي مصرفي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن
مقاله انرژي مصرفي
مقاله ورقه نازک پرتقال
مقاله ضخامت
مقاله شرايط خشک کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر دماي هوا، سرعت خشک کردن و ضخامت ورقه هاي نازک پرتقال بر انرژي مصرفي با استفاده از يک خشک کن آزمايشگاهي به دست آمد. ۱۶۵ گرم ورقه نازک پرتقال رقم تامسون با سه ضخامت ۲، ۴ و ۶ ميلي متر در يک بستر مسطح با پنج دماي۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و۸۰ درجه سلسيوس و سه سرعت هواي ۰٫۵، ۱ و ۲ متر بر ثانيه خشک  شد. مقدار انرژي مصرفي براي خشک کردن ورقه هاي نازک پرتقال در دماها و سرعت هاي مختلف هواي خشک کن و ضخامت هاي مختلف محاسبه شد و داده ها به وسيله طرح آزمايشي فاکتوريل در قالب بلوک کامل تصادفي در سه تکرار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که کمترين و بيشترين مقدار انرژي مصرفي دستگاه خشک کن به ترتيب مربوط به ضخامت ۲ ميلي متر و دماي ۴۰ درجه سلسيوس با مقدار انرژي ۳۳۴۹ وات – ساعت و ضخامت ۶ ميلي متر و دماي ۷۰ درجه سلسيوس با مقدار انرژي ۱۵۲۰۲ وات ساعت بودند.