مقاله اثر شرايط مختلف ميدان هاي الکتريکي پالسي قوي بر استخراج قند از چغندر قند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر شرايط مختلف ميدان هاي الکتريکي پالسي قوي بر استخراج قند از چغندر قند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند هاي غير حرارتي
مقاله ميدان هاي الکتريکي پالسي
مقاله چغندر قند
مقاله تخريب سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسكوكي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اشتياقي محمدنقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر ميدان هاي الکتريکي پالسي قوي بر ميزان تخريب سلول هاي چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفت. در اين تحقيق اثرشرايط مختلف ميدان که شامل قدرت ميدان (۰٫۵ تا ۶ کيلوولت بر سانتيمتر )، تعداد پالس ( ۱تا ۱۰۰ پالس) و ظرفيت خازن (۰٫۵ تا ۳۲ ميکرو فاراد) بر درجه تخريب سلول و انرژي مصرفي چغندر بررسي گرديدند. نتايج اوليه نشان دادند که ميدان هاي با قدرت ۲ و ۳ کيلوولت بر سانتيمتر، ۸ ميکرو فاراد به ترتيب با ۲۰ و ۱۰پالس قادرند در کمتر از ۱ دقيقه سبب تخريب سلول گردند. مهم ترين عوامل موثر بر قابل نفوذ نمودن سلول هاي چغندر قند به ترتيب عبارتند از انرژي اعمال شده و قدرت ميدان الکتريکي. در مقادير انرژي مساوي و يا بيشتر از ۳٫۲ کيلوژول بر کيلوگرم با افزايش قدرت ميدان ميزان تخريب سلولي نيز افزايش مي يابد. ميزان انتقال جرم پس از تخريب سلولي به وسيله ميدان الکتريکي پالسي با اندازه گيري انتقال و نشت يونها و قند ازداخل سلول دردرجه حرارت معمول، حرارت متوسط و بالا (۵۰ ، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتيگراد) در مدت ۱۵ دقيقه مورد ارزيابي قرار گرفته و با روشهاي معمول و سنتي استخراج قند از چغندر (متوسط ۷۵ درجه سانتيگراد) و نيز شرايط حرارت معتدل ۵۰ درجه سانتيگراد مقايسه گرديدند. نتايج نشان دهنده خروج مقادير قابل ملاحظه اي مواد قندي از سلول پس از اعمال ميدان ۲ کيلوولت و ۸ ميکروفاراد در حرارت معمول بود. درحالي که براي حصول همين مقدار قند اعمال حرارت ۷۵ درجه سانتيگراد و زمان طولاني نيازاست. علاوه براين ميزان انرژي مصرفي در فرآيند حرارتي تقريبا ۲۰ برابرانرژي مورد نياز براي ميدان الکتريکي پالسي است. با افزايش قدرت ميدان ميزان بريکس و هدايت الکتريکي در شربت افزايش مي يابد و اين مساله در افزايش راندمان و بهره وري در توليد قند از چغندر قند در سطح اقتصادي اهميت زيادي دارد. تنظيم شرايط ميدان قدرت ميدان، ظرفيت خازن ها، تعداد پالس و تنظيم شرايط محفظه تيمار در صرفه جويي انرژي و افزايش راندمان و مورد نياز نقش اساسي دارند.