سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم شلش نژاد – استادیار، مهندسی ساخت و تولید
سهراب آزموده – کارشناس ارشد، مهندسی ساخت و تولید

چکیده:

در این پژوهش، تغییرات فشار-زمان مواد پلاستیک در قالب تزریق به عنوان مهمترین پارامتر کنترلی انتخاب و با استفاده از روش تاگوچی اثر پارامترهای تنظیمی در سطوح مختلف بر نوسانات شرایط قالبگیری آزمایش شد. ازنسبتS/N برای اندازه گیری نوسانات فرایند قالبگیری استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد که شرایط تنظیمی بر یکنواختی کیفیت تولید اثر می گذارد و Cpقالبگیری تزریقی را میتوان تا پنج برابر افزایش داد.