سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی زاهدی – ستادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس مهدویان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سهیل غلامی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

برای تحلیل دینامیکی سازه ها لازم است از رکوردهای ثبت شده زلزله استفاده شود . داده های خام حاصل از دستگاههای ثبت حرکات زمین ممکن است دارای خطاهایی باشند که بایستی منابع ایجاد خطا و میزان آن با دقت ارزیابی شده و تصحیحات لازم برروی آنها صورت گیرد.در این تحقیق سعی شده است تا مناسب ترین محدود ه فرکانس تصحیح رکوردها از دیدگاه مهندسی زلزله تعیین گردد. برای این کار از مدل استاندارد ω −۲که توسطBrune در سال ۱۹۷۰ برای طیف دامنه فوریه شتاب ارائه شده است ، انتخاب گردیده است.در این مطالعه اثرشرایط ساختگاهی ایستگاه ثبت رکورد بر محدود ه فرکانس تصحیح ، مورد بررسی قرار گرفته است . درانتها براساس نتایج حاصل , برای تصحیح رکوردهای ثبت شده در شرایط ساختگاهی مختلف محدوده ای جهت انتخاب فرکانس تصحیح پیشنهادگردیده است