سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صبا زارع زردره – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرهاد اکبری برومند – دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی ازخصوصیات بارز در دیودهای نوردهنده آلی خراب شدن آنها درشرایط اتمسفر است و هدف ما بررسی مشخصه جریان ولتاژ دیود نوری که براساس ماده الی PFO ساخته شده تحت شرایط محیطی هوا ورطوبت است جریان این دیود نوردهنده آبی به صورت نمایی با زان کاهش می یابد به این ترتیب که طی چند ساعت کاهش شدید ازخود نشان داده و منجربه افول کامل ققطعه طی چند روز می شود این پدیده به نعلت واکنش لایه های الی , PEDOT:PSS Á PFO با اکسیژن ورطوبت است که باعث کاهش هدایت درآنها می شو د .