مقاله اثر شكل خوراك (پلت و آردي)، سطوح مواد مغذي و انرژي قابل متابوليسم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: اثر شكل خوراك (پلت و آردي)، سطوح مواد مغذي و انرژي قابل متابوليسم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوراک پلت و آردي
مقاله مواد مغذي
مقاله انرژي قابل متابوليسم
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوب فر اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: دستار بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: زره داران سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نفس فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش با استفاده از طرح كاملا تصادفي با روش فاكتوريل ۲×۲ كه شامل ۴ تيمار آزمايشي و ۸ تكرار (۲۵ قطعه در هر تكرار) و در مجموع تعداد ۸۰۰ قطعه جوجه خروس گوشتي سويه تجاري راس ۳۰۸ صورت گرفت. نتايج به دست آمده از آزمايش نشان داد که استفاده از جيره هاي غذايي پلت شده و با سطح حداكثر مواد مغذي و انرژي قابل متابوليسم سبب بهبود افزايش وزن زنده و عدم افزايش خوراك مصرفي و ضريب تبديل خوراك نسبت به جيره هاي با سطح حداقل و به صورت آردي در جوجه هاي گوشتي مي گردد كه در اين شرايط، استفاده بهينه از توان ژنتيكي جوجه هاي گوشتي به عمل آمد.