سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید اکرم قادری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سر الله گالشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عبدالصالح کرنژادی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدحسین قربانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

اثرات شوری بر روی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ۴ رقم شبدر زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت در این آزمایش ۴ سطح شوری صفر، ۲-، ۴- و ۶- بار مودر مطالعه قرار گرفت.