سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی حیدری – هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
نفیسه مهدی نژاد – هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر میزان فعالیت سه آنزیم آنتی اکسیدان کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسیداز (APX) و گایاکول پراکسیداز (GPX) و همچنین جذب عناصر سدیم و پتاسیم در مرحله گیاهچه ای شش رقم گندم ، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در مرکز زیست پژوهشی دانشگاه زابل (بیوسنتر) انجام گرفت . تیمار های آزمایش شامل چهار سطح شوری S0=0 و S2 =200 ،S1=100 و S3=300 میلی مولار نمک NaCl و شش رقم گندم بنامهای B1=الوند ، B2=فلات ، B3= گاسکوژن ، B4= ، لاین ۴ ، B5= مهدوی و B6= شیراز بودند . نتایج نشان داد در طی اعمال تنش و با بالارفتن میزان شوری از شاهد به ۳۰۰ میلی مولار تنها بر میزان فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان APX افزوده، از فعالیت دو آنزیم دیگر کاسته شدند. در سطح شوری S3، بالاترین میزان فعالیت آنزیم APX مربوط به ارقام فلات و مهدوی بودند. در اثر شوری از جذب عنصر پتاسیم کاسته و بر جذب سدیم افزوده شدند . در بین ارقام مورد بررسی ، دو رقم مهدوی و فلات با داشتن بالاترین فعالیت آنزیم APX دارای کاهش قابل ملاحظه ای در جذب سدیم و افزایش جذب پتاسیم نسبت به سایر ارقام بودند.