سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسسی اثر غلظت های مختلف شوری و تراکم بر روی عملرد و اجزای عملکرد گندم رقم روشن آزمایشی در سال زراعی ۷۸-۷۷ بصورت گلخانه ای در مجتمع کشاورزی رامین اهواز در قالب آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه کامل تصفادی با سه تکرار اجرا شد.