سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هادی قربانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

قابلیت در دسترس بودن کادمیم در خاک متاثر از فاکتورهای مختلف است . برخی از این عوامل به ویژگیهای خاک و برخی به گیاه بستگی دارد . مقدار مواد آلی، اسیدیته، کربنات کلسیم، شوری و نیز نوع گیاه از جمله این عوامل هستند [.۱] از آنجا که امروزه استفاده از لجن فاضلاب در اراضی کشاورزی رو به گسترش است و لجن خود حاوی مقدار قابل ملاحظه ای از عناصر سنگین و از جمله کادمیم است، و از سوی دیگر از آنجا که کادمیم یک عنصر غیرضروری و از دید گاه زیست محیطی نامطلوب محسوب می شود، لذا بررسی اثر شوری و کربنات کلسیم بر قابلیت دسترسی کادمیم در خاک و نیز جذب آن توسط گیاه می تواند در مدیریت کاهش اثرات نامطلوب اینگونه فلزات در خاکهای آبیاری شده با فاضلاب بطور قابل ملاحظه ای موثر باشد .