سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ثمانه آریابد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی
امیر فتوت – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در فرایند تبدیل زباله های شهری به کمپوست مقدار زیادی شیرابه تولید می شود . اگر چه شیرابه حاصل ازکمپوست زباله شهری یکی از مشکلات تولید کود کمپوست در کشور به شمار می رود، ولی در حقیقت باید آن را یکی از منابع سرشار آب و عناصر غذایی دانست . شیرابه کمپوست زباله شهری دارای عناصر کم مصرف است که می تواند مورد استفاده گیاه قرار گیرد . عناصر کم مصرف در حد کفایت برای کامل کردن چرخه رشد گیاه لازم اند و نقش مهمی در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی دارند . از طرفی میکروارگانیزم ها در چرخه عناصر غذایی در
خاک نقش مهمی دارند . اطلاعات زیادی در مورد رفتار عناصر کم مصرف در خاکهای تیمار شده با شیرابه وجود ندارد و مطالعات انجام شده عمدتاً در خاکهای تیمار شده با فاضلاب می باشدهمچنین اکثر این مطالعات در شرایط غیر سترون انجام شده است . هدف از انجام این تحقیق، تعیین میزان جذب عناصر کم مصرف توسط ذرت در دو خاک ( آهکی و غیر آهکی ) تیمار شده با شیرابه در شرایط سترون و غیر سترون است