سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مهنوش میرعلایی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
اکرم آریان فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان گروه علوم و صنایع غذایی قوچان
مصطفی شهیدی نوقابی – استادیار گروه شیمی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

چکیده:
در این تحقیق به منظور بررسی اثر صمغ عربی و مالتودکسترین بر ریزپوشانی روغن زنجبیل در عصاره چای سبز به روش خشک کن پاششی امولسیون هایی با صمغ عربی خالص، مالتودکسترین خالص و مخلوطی از دو ماده دیواره تهیه گردید. ویژگی هایی نظیر اندازه ذرات امولسیون، پایداری، سرعت رویه بستن امولسیون ها اندازه گیری گردید سپس این امولسیون ها با استفاده از فرایند خشک کن پاششی ریزپوشانی گردیده و ویژگی های ریزکپسول ها نظیر راندمان، مقدار روغن سطحی ، اندازه ذرات پودر، رطوبت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش نسبت صمغ عربی و افزایش مالتودکسترین اندازه امولسیون بزرگتر گردید. در حالی که با کاهش اندازه ذرات امولسیون راندمان ریزپوشانی افزایش یافت و میزان روغن سطحی کاهش یافت و نتایج نشان از عدم تاثیر نوع ماده دیواره بر میزان رطوبت را نشان داد. مخلوطی از صمغ عربی و مالتودکسترین به ترتیب با نسبت های ۲G:MD و G:MD دارای بالاترین راندمان ریزپوشانی بودند که از صمغ عربی خالص نیز بالاتر بود.