سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – تهران ، دانشکده شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر
شاهین باقری – تهران ، دانشکده شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر
نعیمه ترابی – تهران ، دانشکده شهید بهشتی ، پژوهشکده لیزر

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازپلیمر PVK به عنوان پلیمر میزبان وماده انتقال دهنده حفره دیود نورگسیل آلی ساخته شده است دراین ساختار ازPBD به عنوان انتقال دهنده الکترون و رنگینه C6 به عنوان تابش کننده استتفاده شده است اثرضخامت لایه آلی برشدت نور تابشی ومنحنی ولتاژ جریان بررسی شده است . بدین ترتیب ضخامت بهینه برای این ساختار به دست آمده است دراین مقاله همچنین اطلاعات استخراج شده ازدیودها با مدل تزریق وانتقال بارمقایسه شده است .