مقاله اثر ضد افسردگي عصاره آبي-الکلي ريشه جينسينگ قرمز در موش کوچک ماده سوري با استفاده از آزمون شناي اجباري و تست معلق ماندن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر ضد افسردگي عصاره آبي-الکلي ريشه جينسينگ قرمز در موش کوچک ماده سوري با استفاده از آزمون شناي اجباري و تست معلق ماندن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله آزمون شناي اجباري
مقاله تست معلق ماندن
مقاله عصاره ريشه جينسينگ
مقاله موش کوچک آزمايشگاهي ماده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاك پور شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم پورعسكري ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افسردگي از شايعترين بيماري هايي است که سالانه حدود  %15-10جمعيت آن مبتلا مي شوند. روش درمان دارويي افسردگي، بکارگيري بلند مدت داروهاي ضدافسردگي است که به شيوه تک درماني و يا با استفاده از ترکيب چندين داروي ضدافسردگي با مکانيسم عملهاي گوناگون مي باشد. ترکيب  panax ginsengقرمز جايگزين مناسبي نسبت به ساير عاملهاي درماني در درمان خفيف افسردگي ملايم مطرح شده است. به نظر مي رسد برخي اجزا عصاره مثل جينسينوسيد براي عملکرد اين اثر مهم مي باشند. تحقيق حاضر اثر ضد افسردگي ريشهpanax ginseng  قرمز را با استفاده از آزمون شناي اجباري و تست معلق ماندن در موش ماده بررسي مي کند. ۷ گروه موش در اين آزمايشات استفاده شدند. اولين گروه کنترل و دومين گروه با سالين تيمار شده اند. سومين گروه، دريافت کننده فلوکستين (۱۰ ميلي گرم/کيلوگرم) بودند. چهار گروه هر يک از دوزهاي ۲۵، ۵۰،۱۰۰ ، ۲۰۰ ميلي گرم/کيلوگرم عصاره آبي-الکلي ريشه جينسينگ را به صورت داخل صفاقي به مدت ۵ روز دريافت کردند. زمان بي حرکتي در هر دو آزمون اندازه گيري شد. تزريق داخل صفاقي فلوکستين و نيز عصاره ريشه جينسينگ به طور معني داري زمان بي حرکتي موش را در دو آزمون در مقايسه با گروه کنترل(p<0.05)  کاهش داده و فعاليت حيوانات افزايش يافت. نتايج اين مطالعه نشان داد عصاره ريشه جينسينگ اثر شبه ضد افسردگي در موش زنده دارد. اثر ضد افسردگي ريشه جينسينگ ممکن است مشابه تاثير فلوکستين از طريق مهار باز جذب سروتونين باشد. زماني که حيوانات در آب شناورند و يا از دم معلق مي مانند و بعد از مدت کمي بيحرکت مي شوند که نشانگر حالات افسردگي شان مي باشد.