مقاله اثر ضد التهابي و انعقادي عصاره هيدروالکلي گياه راعي (.Hypericum perforatum L) در خرگوشهاي با کلسترول بالا و مقايسه با لواستاتين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۳۰ تا ۴۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر ضد التهابي و انعقادي عصاره هيدروالکلي گياه راعي (.Hypericum perforatum L) در خرگوشهاي با کلسترول بالا و مقايسه با لواستاتين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرگوش
مقاله راعي
مقاله WBC ،CRP
مقاله فيبرينوژن
مقاله پلاكت
مقاله لواستاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محزوني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماريهاي قلبي عروقي و آترواسکلروز همواره موجب مرگ و مير انسانهاي زيادي در جهان مي شوند. فاكتورهاي التهابي و انعقادي دو ريسك فاكتور مهم بيماريهاي قلبي عروقي مي باشند. در اين مطالعه اثر عصاره‌گياه راعي بر روي فاكتورهاي التهابي و انعقادي در بيماري قلبي و عروقي در خرگوشهاي با کلسترول بالا بررسي شده است و اثر اين عصاره‌ با لواستاتين مقايسه شده است. در اين مطالعه ۲۵ خرگوش نر بالغ از نژاد نيوزيلندي به طور تصادفي در پنج گروه پنج ‌تايي تقسيم شدند، به مدت ۶۰ روز اين گروهها با رژيمهاي غذايي پايه رژيم پركلسترول، رژيمهاي غذايي پايه به همراه عصاره‌ گياه راعي با دز ۱۵۰ mg /kgbw، رژيم پركلسترول به همراه عصاره‌ گياه راعي با دز ۱۵۰ mg / kgbw، رژيم پركلسترول به همراه لواستاتين با دز۱۰ mg / kgbw ، تيمار شدند. در ابتدا، اواسط و پايان دوره از خرگوشها خون‌گيري به عمل آمد و فاکتورهاي سرمي آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي‌دهد كه عصاره‌ و همچنين لواستاتين سبب كاهش سطح CRP،WBC ، فيبرينوژن، پلاكت نسبت به گروه پرکلسترول مي‌شوند. بنابراين عصاره راعي با كاهش ريسک فاکتورهاي التهابي و انعقادي نقش مهمي در جلوگيري ازآترو اسکلروز دارد. همچنين نتايج تاثير موثر عصاره را بر كاهش اين ريسك فاكتورهاي قلبي – عروقي در مقايسه با لوستاتين نشان داد.