مقاله اثر ضد بارداري عصاره آبي بخش هاي هوايي گياه سداب در موش هاي ماده نابالغ نژاد Balb/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: اثر ضد بارداري عصاره آبي بخش هاي هوايي گياه سداب در موش هاي ماده نابالغ نژاد Balb/c
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سداب
مقاله عصاره آبي
مقاله سيستم توليد مثلي ماده
مقاله موش نژاد Balb/c

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري نژاد فريناز
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاكوچك خوشنويس فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: امين غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه Ruta graveolens (سداب) موجب تحريک ماهيچه رحمي و آغاز دوره هاي قاعدگي مي شود. عصاره اين گياه سبب کاهش لقاح و لانه گزيني تخم لقاح يافته مي شود. هدف ما بررسي اثر ضد باروري عصاره آبي سداب بر سيستم توليد مثلي ماده در موش هاي نابالغ مي باشد.
روش ها: موش هاي ماده نابالغ Balb/c در محدوده سني ۵-۴ هفته به سه گروه تجربي، شاهد و کنترل تقسيم شدند. بعد از تعيين LD50 عصاره الکلي (۶۲۰mg/k)، ۳۲۰mg/kg از عصاره آبي سداب به صورت درون صفاقي، يک روز در ميان به مدت يک هفته به موش هاي گروه تجربي تزريق شد. به گروه شاهد به همان ميزان نرمال سالين تزريق شد و حيوانات گروه کنترل دست نخورده باقي ماندند. يک ماه بعد از آخرين تزريق حيوانات عميقا بيهوش شدند و خونگيري از قلب انجام گرديد و سرم جدا شده در دماي -۲۰oC نگهداري شد. در همين زمان جهت مطالعات بافتي تخمدان ها خارج و وزن شده و سپس در محلول بوئن قرار گرفتند.
يافته ها: کاهش معني داري (P<0.01)، در تعداد فوليکول هاي بدوي در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل ديده شد. وزن تخمدان ها، تعداد جسم زرد و قطر آنها نيز کاهش يافت ولي اين کاهش فقط در مورد قطر جسم زرد نسبت به گروه کنترل معني دار (P<0.05) بوده است. به همين ترتيب تعداد فوليکول گراآف آترتيک افزايش معني داري (P<0.05) را در گروه تجربي نشان داد. ميزان استروژن سرم نيز در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل به طور معني داري (P<0.05) کاهش يافته بود.
نتيجه گيري: استفاده از عصاره آبي گياه سداب با تغيير در ميزان هورمون هاي جنسي و مورفولوژي تخمدان منجر به تغيير عملکرد سيستم توليد مثلي در موش هاي نابالغ ماده مي شود بنابراين احتمالا اين گياه مي تواند جهت کنترل باروري مورد استفاده واقع گردد.