مقاله اثر ضد باكتريايي اسانس مرزه و دو سم مسي در کنترل باكتري عامل سرطان طوقه مو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر ضد باكتريايي اسانس مرزه و دو سم مسي در کنترل باكتري عامل سرطان طوقه مو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Agrobacterium tumefaceins
مقاله سرطان طوقه مو
مقاله اسانس مرزه
مقاله کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه هاي خاک و بافت آلوده به باكتري عامل سرطان طوقه از تاکستانهاي استان قزوين اخذ و پس از تهيه سوسپانسيون، نمونه ها روي محيط كشت نوترينت آگار (NA) کشت و خالص سازي شد. در راستاي كنترل عامل بيماري، تاثير ۱۵ اسانس گياهي در مقايسه با دو سم مسي از نظر قدرت بازدارندگي مورد بررسي قرار گرفت. به طوري که از ميان اسانس هاي آزمون شده، اسانس مرزه که داراي بالاترين هاله بازدارندگي (۹ سانتي متر) بود جهت مطالعات تكميلي انتخاب شد و ميزان بازدارندگي آن در سه غلظت خالص، ۱۰ و ۱۰ در مقايسه با سموم بوردو (۰٫۵ درصد) و اكسي كلرور مس (۳ در هزار) مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمون ها در سه سطح آزمايشگاهي (آزمون برش هويج)، شرايط گلخانه اي (تيمار گياهچه هاي جوان آفتابگردان) و آزمايش ميداني در يکي از تاکستانهاي استان قزوين انجام شد. نتايج بدست آمده نشان داد که ميزان بازدارندگي اثر اسانس مرزه در مقايسه با دو سم مورد آزمايش دو برابر بوده است.