سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
آنا براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران
سید محمد مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

چکیده:
ژله رویال حاصل ترشحات غدد زیر حلقی در سر زنبوران کارگر پرستار جوان که دارای خواص ضد باکتری، ضد ویروس، ضد قارچ، ضد سرطان و آلزایمر و ضد التهاب است. هدف مقاله مروری حاضر، بررسی پژوهش های انجام شده و گردآوری اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی ژل رویال است. تاکنون اثر ژل رویال تولیدی در کشورهای گوناگون بر باکتری های گرم مثبت ( استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس، میکروکوکوس پیوژنس، لاکتوباسیلوس هلویتیکوس، بیفیدیوباکتریوم، کورینه باکتریوم، ،کلستریدیوم) و باکتری های گرم منفی سودوموناس آئروژنز، اشرشیاکلی، پروتئوس ولگاریس، سالمونلا تیفی و قارچ های آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، کاندیدا آلبیکانس، نوروسپورا سیتوفیلا سینسفالستروم بررسی شده است که با توجه به نوع ژل و کشور نتایج متفاوتی بدست آمده اما تمام نتایج حاکی از اثر ضدباکتریایی قوی و ضد قارچی این ماده است. با توجه به ویژگی های مفید ژل رویال در سلامت انسان و از همه مهمتر خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن و ظهور مقاومت برخی سویه های باکتریایی به آنتی بیوتیک، علاقه نسبت به عوامل ضد میکروبی جدید به سرعت در حال رشد است که این ماده می تواند جایگزین سالم و طبیعی و بدون عوارض جانبی برای از بینبردن باکتری ها و قارچ های پاتوژن باشد.