مقاله اثر ضد قارچي عصاره چند گياه بومي روي Magnaporthe grisea، عامل بلاست برنج در آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر ضد قارچي عصاره چند گياه بومي روي Magnaporthe grisea، عامل بلاست برنج در آزمايشگاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ED50 ،Magnaporthe grisea
مقاله عصاره متانولي
مقاله عصاره اتانولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي تولمي سيده بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سندي جلال
جناب آقای / سرکار خانم: قدمياري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نادر
جناب آقای / سرکار خانم: پاداشت دهكايي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي اثرات ضد قارچي عصاره شش گياه بومي و خودرو شامل آقطي، زيتون تلخ، سرخس، گندواش، هفت بند و مرزه روي Magnaporthe grisea، عامل بيماري بلاست برنج در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. تاثير عصاره هاي الكلي (اتانلي و متانولي) برگ هاي تازه جمع آوري شده در جلوگيري از رشد شعاعي ميسليوم قارچ در محيط غذايي PDA در داخل تشتك پتري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه عصاره هاي بكار رفته مي تواند اثر بازدارندگي روي رشد قارچ داشته باشند به طوري كه در بين عصاره هاي اتانولي آزمايش شده گندواش كمترين (Effective dose) ED50 را داشت و موثرترين عصاره بود. عصاره هاي اتانولي از موثرترين تا كم اثرترين آنها بر اساس ميزان ED50 به ترتيب گندواش، آقطي، سرخس، هفت بند، زيتون تلخ و مرزه اندازه گيري شد. همچنين مشاهده شد كه در بين عصاره هاي متانولي آزمايش شده آقطي و گندواش كمترين ED50 را داشته و بيشترين تاثير را روي قارچ نشان دادند.ED50  عصاره هاي متانولي سرخس، هفت بند، مرزه و زيتون تلخ با ED50 آقطي اختلاف معني داري داشتند. عصاره هاي متانولي از موثرترين تا كم اثرترين آنها به ترتيب گندواش، آقطي، هفت بند، مرزه، زيتون تلخ و سرخس اندازه گيري شد. نتايج نشان داد، كه ED50 عصاره هاي متانولي و اتانولي اختلاف معني داري در سطح ۵% نداشتند. فقط در مورد سرخس، تاثير بازدارندگي عصاره اتانولي بيشتر از عصاره متانولي آن بود، به طوري كه ED50 عصاره متانولي ۲٫۶۵ برابر ED50 عصاره اتانولي آن مي باشد.