مقاله اثر ضد ميکروبي اسانس پونه کوهي و لاکتوباسيلوس کازئي بر استافيلوکوکوس اورئوس در پنير سفيد ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر ضد ميکروبي اسانس پونه کوهي و لاکتوباسيلوس کازئي بر استافيلوکوکوس اورئوس در پنير سفيد ايراني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژه هاي کليدي: پنير سفيد ايراني
مقاله لاکتوباسيلوس کازئي
مقاله پونه کوهي
مقاله استافيلوکوکوس اورئو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي رزاق
جناب آقای / سرکار خانم: احساني پهرآباد علي
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: خسروشاهي اصل اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: